ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. realizuje projekt objęty Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.
Kwota dofinansowania projektu: 10 324 260,00 zł. Całkowita wartość projektu: 10 324 260,00 zł. Dofinansowanie dla ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o.: 1 282 000,00 zł
Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:
1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z Łodzi.
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia.
3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic.
4. Politechnika Gliwicka – Centrum Biotechnologii z siedzibą w Gliwicach.
5. SondaSys Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu.
6. Iskierka Produkcja Artykułów Sportowych Sp. o.o. z siedzibą w Kętach.
Okres realizacji projektu:
styczeń 2022 – styczeń 2025
Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych i opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19 na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP. Zakres prac badawczych obejmuje opracowanie struktur włókienniczych oraz metod ich funkcjonalizacji bioaktywnej, opracowanie polimerów bioaktywnych do druku 3D, konstrukcji maski, rękawic i kominiarki, opracowanie bioaktywnych powłok.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR”
 
znaki_strona_www.png

INFORMACJA O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie Ofertowe Nr 1/09/2023

ogłoszone dnia  28.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2023

ogłoszone dnia 28.09.2023 r.

na usługę graficznego projektowania rękawic i kominiarki.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z  dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i  bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.


WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYCH DOKUMENTACH.

INFORMACJA O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 2/10/2022 ogłoszonego dnia 1/10/2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 2/10/2022 ogłoszonego dnia 20.10.2022 r.

na dostawę przędzy o określonych parametrach do wykonania kominiarek.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z  dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i  bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.

Zamawiający ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w 32-650 Kęty przy ul. Kleparz 6A informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/10/2022 na dostawę przędzy o  określonych parametrach do wykonania kominiarek.

Zamawiający, działając na podstawie zapisów zawartych w Zapytaniu ofertowym nr 2/10/2022 w rozdziale XV. Warunki unieważnienia postępowania pkt. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny postanawia przedmiotowe postępowanie unieważnić.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/2022

w trybie procedury rozpoznania rynku
z dnia 20.10.2022
Tytuł zamówienia: na wykonanie 10 szt. kominiarek z przędzy NOMEX Nm 80 na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.
WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYCH DOKUMENTACH.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/10/2022

w trybie procedury rozpoznania rynku
z dnia 20.10.2022
Tytuł zamówienia: na dostawę przędzy o określonych parametrach PA 100% 33/2 do wykonania kominiarek.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.
WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYCH DOKUMENTACH.

Zapytanie Ofertowe Nr 2/10/2022

ogłoszone dnia 20.10.2022 r.
na dostawę przędzy o określonych parametrach do wykonania kominiarek.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.
WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYCH DOKUMENTACH.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 1/10/2022 ogłoszonego dnia 11.10.2022 r.

na dostawę przędzy o określonych parametrach do wykonania kominiarek.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z  dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i  bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.

Zamawiający ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w 32-650 Kęty przy ul. Kleparz 6A informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/10/2022 na dostawę przędzy o  określonych parametrach do wykonania kominiarek.

 

Zamawiający, działając na podstawie zapisów zawartych w Zapytaniu ofertowym nr 1/10/2022 w rozdziale XV. Warunki unieważnienia postępowania pkt. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny postanawia przedmiotowe postępowanie unieważnić.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Zapytanie Ofertowe Nr 1/10/2022

ogłoszone dnia 11.10.2022 r.

na dostawę przędzy o określonych parametrach do wykonania kominiarek.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z  dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i  bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2” na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.

WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYCH DOKUMENTACH.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/07/2022

Zamawiający: ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kleparz 6A, (32 – 650)  Kęty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736596, REGON: 380515994 , NIP: 5492451299. 

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie Ofertowe Nr 1/07/2022

ogłoszone dnia 14.07.2022 r.

 

Przedmiot zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2022 z dnia 14.07.2022 r. na dostawę wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.

 

  1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytania ofertowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i upublicznione w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane do 8 wybranych oferentów. Szczegóły w załączniku pn. Protokół z dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2022 r.

 

  1. Złożone oferty

W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 21.07.2022 r. do godziny 24:00 wpłynęły następujące oferty:

lp.

Nazwa firmy

Cena netto w euro

1.

BUSI GIOVANNI S.R.L. Via Govanni Busi, 14 25082 Botticino Sera (BS) ITALY NIP: IT 02057080174

43 000,00

 

 

 

1

Przeliczenie zaoferowanej ceny netto w euro na PLN przy uwzględnieniu średniego kursu NBP

średni kurs euro wg Tabela nr 141/A/NBP/2022 z dnia 2022-07-22

2

43000,00 euro

4,7643 zł

 

Najniższa zaoferowana cena netto po przeliczeniu na PLN:

204 864,90 złlp.

Nazwa firmy

Udzielony okres gwarancji

1.

BUSI GIOVANNI S.R.L. Via Govanni Busi, 14 25082 Botticino Sera (BS) ITALY NIP: IT 02057080174

12

Ofertę złożono pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: biuro@iskierka.pl

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów komisja uznała, że warunki formalne zostały spełnione przez Oferenta i oferta została zakwalifikowana do oceny merytorycznej. Oferta została poddana ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, oferta :

BUSI GIOVANNI S.R.L.

Via Govanni Busi, 14

25082 Botticino Sera (BS)

ITALY

NIP: IT 02057080174

uzyskała łącznie 100,00 punktów w podziale :

Punkty przyznane w ramach kryterium ceny netto PLN : 70,00 punktów

Punkty przyznane w ramach kryterium okres gwarancji: 30,00 punktów

W związku z powyższym, jako Wykonawcę przedmiotu Zapytania Ofertowego nr 1/07/2022 z dnia 14.07.2022 r. na dostawę wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek w ramach realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020 wybrano firmę:

 BUSI GIOVANNI S.R.L.

Via Govanni Busi, 14

25082 Botticino Sera (BS)

ITALY

NIP: IT 02057080174

która została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

Kęty, 26.07.2022 r.
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/07/2022

Zapytanie Ofertowe Nr 1/07/2022
ogłoszone dnia 14.07.2022 r.

na dostawę wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.
I. Zamawiający
Nazwa i adres zamawiającego: ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kleparz 6A, (32 – 650)  Kęty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736596, REGON: 380515994 , NIP: 5492451299.
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:  Bożena Iskierka
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:
Alina Karnabał
e-mail: alina.karnabal03@gmail.com
tel. : 575787820

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek, składającego się z maszyny dziewiarskiej o parametrach: średnica cylindra 3 3/4, 144 igły, 4 kolory w rządku wraz z modułem umożliwiającym wykonanie typowego klasycznego łączenia bezpośrednio na maszynie w całkowicie automatyczny sposób.    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz celowościowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty zaliczki Wykonawcy po podpisaniu umowy o realizację zamówienia w wysokości 40% wartości zamówienia.  
III. Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r.
2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
IV. Kryteria i sposób oceny ofert

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
(1) cena netto PLN: maksymalna liczba punktów: 70,
(2) okres gwarancji (w miesiącach): maksymalna liczba punktów: 30
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
(1)  Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 70%
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
(2) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w miesiącach) będą przyznawane wg następującej formuły :
 P = Go / 12 miesięcy x 100 x 30%
 gdzie:
(3) P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany okres gwarancji;
(4) Go – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej (liczba miesięcy: min. 12 miesięcy);
Limit okresu gwarancji minimalny: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Całkowita liczba punktów =  Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2
Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów wynikającą z powyższego wzoru.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
4. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
5. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
8. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert
1. Sposób składania ofert:
a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego na adres: ul. Kleparz 6A, 32 – 650  Kęty,
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: biuro@iskierka.pl
2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/06/2022”.
3. Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2022 r., o godz. 24.00
4. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 1/07/2022 tj. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.iskierka.pl/.
VI. Sposób przygotowania ofert.

1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz Oferty”.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI Zapytania ofertowego nr 1/07/2022.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań”,
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”,
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy),
d) w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str.1), oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.
4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą być udostępnione od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób np. w przypadku składania ofert elektronicznie), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Szczegóły dot. zamówienia znajdują się w dokumencie: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2022.

Dokumenty do pobrania:

Odwołanie (unieważnienie) Zapytania ofertowego 1/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Iskierka Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) odwołuje Zapytanie ofertowe 1/06/2022 bez wybrania którejkolwiek z ofert zgodnie z treścią  punktu XV. ppkt. 1. zawartą w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym 1/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. , które dotyczyło dostawy wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek w ramach  realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.

ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. realizuje projekt objęty Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.
 
Kwota dofinansowania projektu: 10 324 260,00 zł. Całkowita wartość projektu: 10 324 260,00 zł. Dofinansowanie dla ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o.: 1 282 000,00 zł
 
Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:
1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa z Łodzi.
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia.
3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic.
4. Politechnika Gliwicka – Centrum Biotechnologii z siedzibą w Gliwicach.
5. SondaSys Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu.
6. Iskierka Produkcja Artykułów Sportowych Sp. o.o. z siedzibą w Kętach.
 
Okres realizacji projektu:
styczeń 2022 – styczeń 2025
 
Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych i opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19 na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP. Zakres prac badawczych obejmuje opracowanie struktur włókienniczych oraz metod ich funkcjonalizacji bioaktywnej, opracowanie polimerów bioaktywnych do druku 3D, konstrukcji maski, rękawic i kominiarki, opracowanie bioaktywnych powłok.
 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR”
Zapytanie Ofertowe Nr 1/06/2022
ogłoszone dnia 28.06.2022 r.
 

na dostawę wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu objętego Umową nr DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021 z dnia 15.11.2021 r.  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa  p.t.: ”Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 ”, na realizację  którego  Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020.

I. Zamawiający
Nazwa i adres zamawiającego: ISKIERKA Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, adres: ul. Kleparz 6A, (32 – 650)  Kęty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000736596, REGON: 380515994 , NIP: 5492451299.
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:  Bożena Iskierka
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:
Alina Karnabał
e-mail: alina.karnabal03@gmail.com
tel. : 575787820

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielomodułowego stanowiska do wykonywania badań rękawic i kominiarek, składającego się z maszyny dziewiarskiej o parametrach: średnica cylindra 3 3/4, 144 igły, 4 kolory w rządku wraz z modułem umożliwiającym wykonanie typowego klasycznego łączenia bezpośrednio na maszynie w całkowicie automatyczny sposób.    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz celowościowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r.
2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
 
IV. Kryteria i sposób oceny ofert

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
(1) cena netto PLN: maksymalna liczba punktów: 70,
(2) okres gwarancji (w latach): maksymalna liczba punktów: 20
(3) czas realizacji zamówienia:  maksymalna liczba punktów: 10.
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
(1)  Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 70%
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
(2) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w latach) będą przyznawane wg następującej formuły :
 P = Go / 12 miesięcy x 100 x 30%
 gdzie:
(3) P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany okres gwarancji;
(4) Go – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej (liczba miesięcy: min. 12 miesięcy);
Limit okresu gwarancji minimalny: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Całkowita liczba punktów =  Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2
Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów wynikającą z powyższego wzoru.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN).
5. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
8. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy warunkowej.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Sposób składania ofert:
a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego na adres: ul. Kleparz 6A, 32 – 650  Kęty,
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: biuro@iskierka.pl
2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/06/2022”..
3. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2022 r., o godz. 24.00
4. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 1/06/2022 tj. na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.iskierka.pl/

VI. Sposób przygotowania ofert.

1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego „Formularz Oferty”.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI Zapytania ofertowego nr 1/06/2022.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań”,
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”,
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy),
d) w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str.1), oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.
4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą być udostępnione od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób np. w przypadku składania ofert elektronicznie), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Szczegóły dot. zamówienia znajdują się w dokumencie: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2022.

Dokumenty do pobrania: